توجه مهم: به دستور مقام قضایی بدلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی امکان رزرو هتل وجود ندارد.
شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

لیست تخفیف هتلهای هتلیار

هتل هالیس بروجرد برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل امیرکبیر بروجرد برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل مجلل سپهر بیرجند برای اقامت از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل بزرگ کوهستان بیرجند برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل هاله(لاله سابق) بانه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 18%
هتل شار بانه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 4%
هتل آریان بانه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 1%
هتل سومیا اهواز برای اقامت از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/06/31 تا 12%
هتل ویستریا تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 45%
هتل هویزه تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل هما تهران برای اقامت از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل مهر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 26%
هتل گلستان تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل گلستان تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 46%
هتل فردوسی تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 20%
هتل شهریار تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آپارتمان سپهر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 38%
هتل دیاموند تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 62%
هتل دیاموند تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 65%
هتل حجاب تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آپارتمان جم تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 34%
هتل پرشین پلازا تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 44%
هتل پرشیا تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل پاسارگاد تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل پاسارگاد تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 17%
هتل پارسیان کوثر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/03/24 لغایت 1399/03/30 تا 23%
هتل پارسیان کوثر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/02/20 لغایت 1399/03/23 تا 33%
هتل پارسیان کوثر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/23 لغایت 1399/02/19 تا 23%
هتل پارسیان کوثر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/22 تا 33%
هتل پاریز تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/21 لغایت 1399/06/31 تا 60%
هتل بوتیک طوبی تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 28%
هتل بزرگ ارم تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل بزرگ 2 تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل بزرگ تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/14 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل برج سفید تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل اورین تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل امیر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آماتیس تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل البرز تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل الیان تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل ساحل ارومیه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 23%
مهمانسرای جهانگردی ارومیه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل پارک ارومیه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آریا ارومیه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 36%
هتل سبلان اردبیل برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 8%
هتل اسکان الوند تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل امیرکبیر اراک برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 32%
هتل ابیانه ابیانه برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 7%
هتل کاروانسرا آبادان برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 19%
هتل پارسیان آزادی آبادان برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل اسکان تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل اسپیناس خلیج فارس تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/31 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل اسپیناس پالاس تهران برای اقامت از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/06/31 تا 2%
هتل آساره تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آرمان تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل ایرانشهر تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آرامیس تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/18 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آپارتمان ایده آل تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل آتانا تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/21 لغایت 1399/06/31 تا 0%
هتل نووتل تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/02/31 تا 57%
هتل ایبیس تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/02/31 تا 56%
هتل هما تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/31 تا 56%
هتل حافظ تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/20 تا 47%
هتل الیان تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 37%
هتل شهریار تبریز برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/31 تا 43%
هتل نیلو تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 28%
هتل بوتیک طوبی تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 49%
هتل آراد تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 10%
هتل اسپیناس پالاس تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/31 تا 42%
هتل کاروانسرا آبادان برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 19%
هتل بولوار تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/31 تا 64%
هتل ترنج کیش برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 0%
هتل لاله تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 46%
هتل آپارتمان آسام کرمان برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 28%
هتل آریا ارومیه برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 36%
هتل آپارتمان سما2 قشم برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 2%
هتل ساسان شیراز برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/02/01 تا 43%
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/02/31 تا 28%
هتل کاسپین تبریز برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 60%
هتل آساره تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 49%
هتل البرز تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 30%
هتل پارسیان کرمانشاه برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/29 تا 18%
هتل نقش شاپور داراب برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 23%
اقامتگاه گنج نامه همدان برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 12%
هتل آپارتمان پردیس گاندی تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 7%
هتل آپارتمان ائل آی تبریز برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 6%
هتل اهراب تبریز برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 6%
هتل استقلال تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 52%
هتل پارسیان همدان برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/03/16 تا 40%
هتل پارسیان همدان برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 30%
هتل پارسیان شیراز برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/02/12 تا 8%
هتل صفائیه یزد برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/10/30 تا 0%
هتل کوثر اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/03/31 لغایت 1399/10/30 تا 0%
هتل شار بانه برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 4%
هتل کرمان کرمان برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/02/31 تا 14%
هتل پارسیان آزادی یزد برای اقامت از تاریخ 1399/03/03 لغایت 1399/03/30 تا 33%
هتل پارسیان آزادی یزد برای اقامت از تاریخ 1399/01/30 لغایت 1399/02/05 تا 12%
هتل پارسیان آزادی یزد برای اقامت از تاریخ 1399/02/06 لغایت 1399/03/02 تا 23%
هتل پارسیان آزادی یزد برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/29 تا 23%
هتل سبلان اردبیل برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 8%
هتل آنا ارومیه برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/18 تا 4%
هتل اوین تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 51%
هتل سی برگ مشهد برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/31 تا 47%
هتل آزادی تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/31 تا 40%
هتل کوثر اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/30 تا 23%
هتل کوثر اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/02/13 لغایت 1399/03/09 تا 23%
هتل کوثر اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/03/10 لغایت 1399/03/16 تا 12%
هتل کوثر اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/02/06 لغایت 1399/02/12 تا 12%
هتل کوثر اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/01/23 لغایت 1399/02/05 تا 0%
هتل کوثر اصفهان برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/22 تا 12%
هتل پارسیان آزادی بم برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/29 تا 20%
هتل پارسیان آزادی بم برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 30%
هتل استقلال تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/03/30 تا 40%
هتل آزادی تهران برای اقامت از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/03/30 تا 40%
هتل داوینکو بانه برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 26%
هتل پارسیان انقلاب تهران برای اقامت از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/03/30 تا 35%
هتل پارسیان آزادی آبادان برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 12%
هتل پارسیان انقلاب تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/30 لغایت 1399/01/31 تا 35%
هتل پارسیان انقلاب تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/29 تا 23%
هتل پارسیان انقلاب تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 50%
هتل اوین تهران برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/30 تا 23%
هتل اوین تهران برای اقامت از تاریخ 1399/02/20 لغایت 1399/03/16 تا 33%
هتل اوین تهران برای اقامت از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1399/02/19 تا 23%
هتل اوین تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/23 لغایت 1399/01/31 تا 23%
هتل اوین تهران برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/22 تا 33%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/22 تا 23%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/01/23 لغایت 1399/01/29 تا 33%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/01/30 لغایت 1399/02/05 تا 23%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/02/06 لغایت 1399/02/19 تا 12%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/02/20 لغایت 1399/02/26 تا 23%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/02/27 لغایت 1399/03/02 تا 33%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/03/03 لغایت 1399/03/16 تا 12%
هتل آزادی یاسوج برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/30 تا 23%
هتل پارسیان آزادی شهرکرد برای اقامت از تاریخ 1399/03/24 لغایت 1399/03/30 تا 23%
هتل پارسیان آزادی شهرکرد برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/23 تا 12%
هتل پارسیان آزادی شهرکرد برای اقامت از تاریخ 1399/01/30 لغایت 1399/02/12 تا 23%
هتل پارسیان آزادی شهرکرد برای اقامت از تاریخ 1399/02/13 لغایت 1399/03/16 تا 33%
هتل پارسیان آزادی شهرکرد برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/01/29 تا 33%
هتل پارسیان آزادی بم برای اقامت از تاریخ 1399/01/30 لغایت 1399/03/30 تا 28%
هتل پارسیان آزادی شهرکرد برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 29%
هتل پارسیان کرمانشاه برای اقامت از تاریخ 1399/01/30 لغایت 1399/03/30 تا 23%
هتل پارسیان همدان برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/23 تا 23%
هتل پارسیان همدان برای اقامت از تاریخ 1399/03/24 لغایت 1399/03/30 تا 33%
هتل بوعلی همدان برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/23 تا 23%
هتل بوعلی همدان برای اقامت از تاریخ 1399/03/24 لغایت 1399/03/30 تا 33%
هتل بوعلی همدان برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/03/16 تا 33%
هتل پارسیان شیراز برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/30 تا 23%
هتل پارسیان شیراز برای اقامت از تاریخ 1399/03/03 لغایت 1399/03/09 تا 23%
هتل پارسیان شیراز برای اقامت از تاریخ 1399/03/10 لغایت 1399/03/16 تا 12%
هتل پارسیان شیراز برای اقامت از تاریخ 1399/02/13 لغایت 1399/03/02 تا 12%
هتل پارسیان شیراز برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 17%
هتل بزرگ رامسر برای اقامت از تاریخ 1399/01/16 لغایت 1399/03/09 تا 12%
هتل بزرگ رامسر برای اقامت از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/30 تا 12%
هتل پارسیس مشهد برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/02/31 تا 30%
هتل سپهر زنجان برای اقامت از تاریخ 1399/01/09 لغایت 1399/01/15 تا 19%

هتلهای اراک


هتلهای ارومیه


هتلهای اصفهان


هتلهای بندرعباس


هتلهای تبریز


هتلهای تهران


هتلهای کاشان


هتلهای شیراز


هتلهای کیش


هتلهای مشهد


هتلهای همدان


هتلهای یزد


هتلهای کرمان


هتلهای اهواز


هتلهای قشم


هتلهای محلات


هتلهای چابهار


هتلهای سرعین


هتلهای اردبیل


هتلهای شهرکرد


هتلهای زنجان


هتلهای خلخال


هتلهای قم


هتلهای کرمانشاه


هتلهای کردکوی


هتلهای گرگان


هتلهای مراغه


هتلهای شمشک


هتلهای سنندج


هتلهای بیرجند


هتلهای زاهدان


هتلهای جلفا


هتلهای بوشهر


هتلهای داراب


هتلهای ماهشهر


هتلهای بجنورد


هتلهای آبادان


هتلهای ایلام


هتلهای یاسوج


هتلهای شوشتر


هتلهای بندرانزلی


هتلهای لاهیجان


هتلهای آستارا


هتلهای رودسر


هتلهای رشت


هتلهای لنگرود


هتلهای رامسر


هتلهای بابلسر


هتلهای ساری


هتلهای نوشهر


هتلهای تنکابن


هتلهای قزوین


هتلهای پاوه


هتلهای مریوان


هتلهای بم


هتلهای عباس آباد


هتلهای بانه


هتلهای ابیانه


هتلهای مهاباد


هتلهای مشگین شهر


هتلهای کلیبر


هتلهای سبزوار


هتلهای بابل


هتلهای اسکو


هتلهای رفسنجان


هتلهای سیرجان


هتلهای ماهان


هتلهای نیشابور


هتلهای دزفول


هتلهای بافق


هتلهای ماسال


هتلهای فریدونکنار


هتلهای قمصر


هتل یار (شبکه رزرواسیون اینترنتی هتل های ایران) اولین و بزرگترین شبکه رزرو هتل های ایران است که از سال 1384 امکان رزرو هتل در بیش از 600 هتل و هتل آپارتمان را برای مسافران فراهم می کند. با انجام نظرسنجی های مداوم همواره تلاش می شود تنها هتل هایی که رضایت مسافرین را جلب نموده اند در لیست هتل ها و هتل آپارتمان های سایت قرار داشته باشند که شامل همه مسیرهای پرسفر داخلی از جمله مشهد(هتل های مشهد)، تهران، شیراز، اصفهان، کیش(هتل های کیش)، مازندران، گیلان، تبریز، اهواز، کردستان، کلاردشت و بسیاری از هتل آپارتمان های قابل قبول در سراسر کشور می شود. نقشه راه، راهنمای سفر و گزارش آب و هوا برای اغلب مسیرها نیز قابل مشاهده است

جوایز و افتخارات هتل یار

مشاهده کامل ویترین افتخارات