اقامت رایگان

با اقامت بیش از دو شب در هر یک از هتلهای زیر و در تاریخهای مشخص شده شما اقامت یک شب را مهمان هتل خواهید بود
شایان ذکر است این امکان برای مسافران خارجی نمی باشد