توضیحات:

هر 100 هزار تومان پرداختی مسافر بابت رزرو یک شانس در قرعه کشی محسوب می گردد.

جایزه مذکور مستقیما به حساب بانکی شخص رزرو کننده واریز خواهد شد.

بدیهی است در صورت کنسل شدن رزرو جایزه فوق نیز کنسل می شود.

برنده نوروز
؟