مسیرهای پر طرفدار

مسافر گرامی با توجه به اینکه برنامه ریزی سفر توسط مسافرین قبلی می‌تواند به برنامه ریزی سفرهای جدید شما کمک نماید، در زیر شهرهایی که به صورت سریالی توسط مسافرین سال گذشته رزرو گردیده‌اند، آورده شده‌اند :

مسیر شماره 1 شمال 1

تهران , (چالوس/ کلاردشت) دو شب , رامسر یک شب , لاهیجان یک شب , رشت یک شب , بندر انزلی یک شب , آستارا یک شب , تهران

مسیر شماره 2 شمال غربی 1

تهران , (انزلی / رشت) یک شب , (آستارا / خلخال) یک شب , سرعین سه شب

مسیر شماره 3 شمال غربی 2

تهران , تبریز دو شب , سرعین 2 شب , (آستارا / انزلی / خلخال) یک شب , تهران

مسیر شماره 4 غرب

تهران , همدان یک شب , سنندج یک شب , زریوار دو شب , کرمانشاه یک شب , تهران

مسیر شماره 5 شمال شرقی

تهران , مشهد 3 شب , (چالوس/ ساری) دو شب , تهران

مسیر شماره 6 مرکزی

تهران , کاشان یک شب , اصفهان سه شب , تهران

مسیر شماره 7 جنوب 1

تهران , اصفهان دو شب , شیراز دو شب , تهران

مسیر شماره 8 جنوب 2

تهران , یزد یک شب , کرمان یک شب , بندرعباس یک شب , حمل خودرو با کشتی از طریق بندرلنگه به کیش , کیش سه شب / قشم دو شب , شیراز دو شب , تهران

توجه: " / " به معنی " یا " می‌باشد