نقد و بررسی هتل ارم شیراز از نگاه مسافرها


نقد و بررسی هتل ارم شیراز به قلم حمید رضا جوانشیر
تاریخ: 1393/02/12

 بافت قدیمی با راهرو های باریک .  اینترنت رایگان.  ارگ کریمخان زند - رستوران - شاه چراغ - خلاصه پیاده از هتل به خیلی از مکانهای دیدنی دسترسی داشتم. به کارمند ها که نسبت به درآمدشان به صرفه میباشد
مشاهده متن کامل نقد و بررسی