نقد و بررسی هتل شادی سنندج از نگاه مسافرها


نقد و بررسی هتل شادی سنندج به قلم عیسی ذگایی
تاریخ: 1395/06/30

هتل شادی سنندج از سطح زیربنا-تعداد اتاق ها و موقعیت جغرافیایی مناسبی برخوردار است. گرچه با مزایای که دیده می شود امکانات توسعه اتی باید مطالعه واندیشه شود. دسترس مناسب و نزدیکی به فرودگاه - همجواری با بلوار اصلی از محسنات یک هتل می باشد. امکلنات رفاهی شامل کافی شاپ سایت اینترنت ماهواره (در حد متعارف) مرکز خرید هدایا (کوچک ولی مناسب) نشیمن همراه با امکانات رسانه ای خوب -امکان زمین بازی مختصر ولی کافی(پیشناد می شود برخی تجهیزات بازسازی و حتی اضافه گردد)
مشاهده متن کامل نقد و بررسی

نقد و بررسی هتل شادی سنندج به قلم رضا کاظمی
تاریخ: 1393/11/06

 هتل در محدوده انتهایی شهر و دور از شلوغی داخل شهر بوده که این امر برای آسایش مسافران خوب و مناسب است. بهتراست که برای مسافران ورودی از سمت بیجار تابلوهای راهنمای مسیر منتهی به هتل گذاشته شود
مشاهده متن کامل نقد و بررسی

نقد و بررسی هتل شادی سنندج به قلم حمید
تاریخ: 1393/03/20

 این هتل در یکی از بهترین موقعیت های جغرافیایی شهر زیبای سنندج واقع شده است، که در واقع یکی از درگاههای ورودی شهر سنندج از سمت کرمانشاه می باشد.این هتل در ارتفاعات شهر سنندج واقع گردیده و اتاق های هتل مشرف به دشت زیبا و فضای سبز بسیار عالی هتل می باشد.
مشاهده متن کامل نقد و بررسی