نقد و بررسی هتل پارمیس کیش از نگاه مسافرها


نقد و بررسی هتل پارمیس کیش به قلم هومن
تاریخ: 1394/12/17

 هتلی با فضا و ابعاد مناسب واقع در بهترین نقطه ی جزیره. روبروی پاساژ پردیس 2.  پرسنل خوب و امکانات معمولی و تقریباً کهنه ولی تمیز. فاصله تا پاساژ پردیس 2 تقریباً 100 متر و نزدیک به سایر مراکز تجاری تفریحی کیش
مشاهده متن کامل نقد و بررسی

نقد و بررسی هتل پارمیس کیش به قلم هادی نجفی
تاریخ: 1394/06/10

 به نظربنده موقعیت جغرافیایی بسیارخوبی داردزیراحدودادرمرکزقرارداردوبخصوص نزدیک به بازارپردیس1و2می باشد.همچنین چشم اندازخوبی هم دارد.. هتل پارمیس باتوجه به اینکه برای اولین باربه آن واردشدم می توانم بگویم باتوجه به اینکه 3مرتبه دیگرسفربه کیش رادرهتل داریوش سکونت داشتم وتجربه نمودم،هتل پارمیس نسبت به مبلغ آن نسبت به سایرهتلهای 5ستاره بسیارمناسب بوده وبرای دفعات دیگرهم یقیناآن هتل رامی پذیرم وبه دیگران سفارش خواهم کرد.زیراهم صبحانه خوب وهم ناهارعالی وهم سرومیوه عصر آن بسیارخوب بود.کادربسیارخوبی داردونیزاستخروسونا وجکوزی رایگان آن هم خیلی خوب بود.
مشاهده متن کامل نقد و بررسی