نقد و بررسی هتل سنتی اصفهان از نگاه مسافرها


نقد و بررسی هتل سنتی اصفهان به قلم مسعود شماعی زاده
تاریخ: 1394/06/18

 هتل در میانه ی بافت سنتی شهری اصفهان واقع شده و در حقیقت یک خانه ی بازسازی شده قاجاری است که به شیوه ی حیاط مرکزی ساخته شده است. اتاقهای هتل در ابعاد و اشکال مختلف، بسته به طرح اولیه بنا، هستند.
مشاهده متن کامل نقد و بررسی

نقد و بررسی هتل سنتی اصفهان به قلم محمد خالقی
تاریخ: 1394/03/22

 قرار گرفته در دل بارار سنتی اصفهان در خیابان سپاه با دسترسی مناسب به میدان نقش جهان و خیابان چهار باغ ( پیاده تنها 10 دقیقه با نقش جهان فاصله دارید) فضای داخلی ریبا و سنتی . به دلیل قرار پیری در بازار تردد خودرو با شلوغی بازار مشکل ایجاد میکنه.
مشاهده متن کامل نقد و بررسی