مجموعه سعد آباد


مجموعه سعدآباد با یک‌میلیون‌و‌صد‌هزار متر مربع وسعت، در کوهپایه‌های توچال و دره‌ سرسبز دربند قرار گرفته است. این مجموعه از هجده کاخ کوچک و بزرگ از دوره‌های قاجاریه و پهلوی از جمله کاخ شهوند، کاخ موزه ملت، کاخ شمس و... تشکیل شده است.
سعدآباد که از شمال با کوه‌های البرز، از مشرق با گلابدره، از مغرب با ولنجک و از جنوب با تجریش همسایه است در زمان قاجار، محل استقرار و سکونت تابستانی شاهان این سلسله بوده است. پس از کودتای ۱۲۹۹، با الحاق باغ‌های مختلف، به اقامتگاه تابستانی رضاخان اختصاص یافته و کاخ و کوشک‌هایی به مناسبت و ضرورت‌های گوناگون در آن ساخته شد.
وسعت بخشیدن به محدوده‌ باغ‌ها، تغییر و تعویض مکرر دکوراسیون‌های داخلی کاخ‌ها و پر کردن مخازن و انبارهای کاخ‌ها از انواع هدایای نفیس داخلی و خارجی از عادات مرسوم در بین خاندان پهلوی بوده که از نتایج بررسی‌های انجام شده روی اسناد و مدارک موجود در مرکز اسناد است.
هجده کاخ کوچک و بزرگ از دوره‌های قاجاریه و پهلوی در سعدآباد وجود دارند که از این قرار‌ هستند:
کاخ احمدشاهی (در اختیار بسیج خواهران)
کاخ شهوند (کاخ موزه سبز فعلی)
کاخ سفید (کاخ موزه ملت)
کاخ اختصاصی (موزه تاریخ طبیعی سابق در حال حاضر در اختیـار نهاد ریاســت جمهوری)
کاخ اسود (سیاه) موزه هنرهای زیبا فعلی
کاخ شمس (موزه مردم‌شناسی)
کاخ اشرف (موزه ظروف و صنایع دستی)
کاخ غلامرضا (ساختمان تبصره ۳۶)
کاخ ملکه مادر (ســــاختمان جمهوری)
کاخ احمدرضا (در اختیار نهاد)
ساختمان عبدالرضا (امور اداری سعدآباد)
کاخ بهمن پهلوی، پسر غلامرضا (ساختمان یونسکو)
کاخ شهرام، پسر اشرف (موزه نظامی)
کاخ فریده دیبا (موزه آفرینش‌های هنری)
کاخ قدیم ولیعهد رضا پهلوی (موزه بهزاد)
کاخ جدید ولیعهد رضا پهلوی (موزه دفینه سابق و در اختیار نهاد)
کاخ فرحناز و علیرضا، فرزندان محمدرضا شاه (موزه خط و کتابت میرعماد)
کاخ لیلا (موزه آبکار)
 علاوه بر کاخ‌های مذکور و چندین ساختمان قدیمی دیگر، تاسیسات و امکاناتی چون سالن‌های مرغداری و گاوداری، موزستان و گلخانه‌های گوناگون، استخرهای مختلف، چشمه‌سارها، زمین‌های تنیس و سالن بولینگ، سینما و آمفی‌تئاتر روباز نیز در این مجموعه‌ ۱۱۰ هکتاری وجود دارند.