آتشکده ای باستانی در نزدیکی پایتخت


آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است که از آن بعوان تپه میل و آتشکده ری نیز یاد می شود. محققان و باستان شناسان بر این نظرند که این بنا آتشگاه بهرام گور بوده است.

این آتشکده در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر ری در 2 کیلومتری جنوب قلعه نو کهریزک بر بلندای تپه ای در روستای قلعه نو بنا شده است. به این دلیل که بقایای این بنا از دور شبیه به میل است این اثر به تپه میل معروف شده است.

 

 

طرح کلی بنا به صورت تالار ستون داری است که یک قوس میانی و دو قوس در طرفین دارد که از یک طرف به قوس میانی و از طرف دیگر با ورودی های کم عرض تر به راهروی باریکی راه می یابند که این راهرو باریک حالت رواق را برای قسمت های اصلی دارد.

قسمتی از بنای این آتشکده در زمان حمله اسکندر به ایران خراب شده و اکنون فقط بخشی از بنای چهار طاقی و زیبای آتشکده بهرام به صورت دو میل باقی مانده است.

نیزارهای اطراف تپه نمایانگر آن است که در قدیم دریاچه ای در این محل وجود داشته که خشک شده است.