نقد و بررسی هتل الیزه شیراز به قلم بهزادرئیسیان


ویژگی هتل

 استاندادرهای وسائل و تزئینات و امکانات اتاق همگی در سطح خیلی خوب هستند (در مقایسه با بهترین هتل هایی که تا کنون دیده ام، شامل چند نمونه از هتل های سطح بالای امارات، ترکیه و اروپا). کیفیت رفتار کارکنان و پاسخگویی و مشتری مداری آنها بسیار فراتر از میانگین کشور و حتی فراتر از بهترین های کشور است، و شاید بهتر از بهترین نمونه های خارجی که تا کنون دیده ام. به وضوح مشخص است که کارکنان به خوبی آموزش دیده اند، و مهمتر از آن، سیاست مشتری مداری به خوبی درک شده و تعهد شده است. کارکنان گویا از کار خود و از اینکه میهمانان را راضی ببینند لذت می برند، و از هیچ تلاشی برای حفظ این رضایت دست نمی کشند. امکانات صبحانه (به عنوان نمونه) و تنوع غذاها بسیار پائین تر از نمونه های درجه یک خارجی است (بدون در نظر گرفتن قیمت البته)، ولی رفتار پرسنل قابل مقایسه و حتی شاید بهتر است. به یک معنی، بالاترین استفاده از امکانات و هزینه ها.

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 به هرکس که بخواهد استاندادر بالای کیفیت خدمات، مدیریت و مشتری مداری و پاسخگوییی را تجربه کند

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 بسیار عالی