نقد و بررسی هتل قصر طلایی مشهد به قلم علیرضا یوسفی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

 از لحاظ موقعیت نسبت به حرم بسیار مناسب می باشد.

ویژگی هتل

 مشتری مداری و ارزش افزایی برای مشتری از طریق پیشنهادات تخفیف مختلف و همچنین پیگیری های بسیار عالی پذیرش هتل در مورد ترانسفر- اطلاع رسانی اسم ام اسی و احترام به مشتری در تمامی لحاظات از ویژگی های خاص این هتل است.