نقد و بررسی هتل آسمان اصفهان به قلم پژمان


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

هتل نسبتا بزرگی است ، امکانات متوسط به خوب دارد و محل هتل هم بسیار مناسب با ویوی عالی 

ویژگی هتل

 ویوی عالی ، رفتار پرسنل مناسب

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

 با توجه به محل هتل به همه قسمت های شهر دسترسی مناسبی دارد

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 به کسانی که یک هتل متوسط رو انتخاب می کنند.

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 قیمت نسبت به کیفیت به نظر من متناسب نبود قیمت این هتل باید پایینتر باشه