نقد و بررسی هتل امیران بندرانزلی به قلم


ویژگی هتل

 وجود ساحل اختصاصی و تمیز بودن هتل آپارتمان و برخورد مناسب کارکنان هتل

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 کسانی که به تمیزی اطاقها اهمیت می دهند.