نقد و بررسی هتل سبلان اردبیل به قلم


ویژگی هتل

 نزدیکی به مرکز شهر اردبیل ، نزدیکی به رستورانهای خوب و بازار سنتی و همجواری با مقبره شیخ صفی تمیزی هتل