نقد و بررسی هتل پردیسان مشهد به قلم بهمن اشرفی جو


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

هتل خوب و بزرگ و مناسب 

ویژگی هتل

سکوت و آرامش ولی بعضی وقتها کنفرانسهای شلوغ 

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

 پارک

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 به همه آرامش طلبان عزیز

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

 بهار و پاییز

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 نسبتا خوب

سایر موارد

 هتل یار