نقد و بررسی هتل پارسیان آزادی شهرکرد به قلم علی ممتازان


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

 اندازه و موقعیت جغرافیایی هتل مناسب و از امکانات خوبی برخوردار است .

ویژگی هتل

 اشراف کامل به شهر و فضای مناسب همراه با برخورد محترمانه کارکنان هتل

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

 در نزدیکی هتل امکانات ویژه ای نیست ولی در اطراف شهرکرد مناطق بسیار دیدنی وجود دارد

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 به خانواده ها و کسانی که مشتاق محیطی آرام برای مسافرت هستند پیشنهاد می کنم

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

 فروردین تا شهریور

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 قیمت نسبت به امکانات مناسب بود

سایر موارد

 از طریق هتل یار می توان حداقل قیمت را پرداخت نمود