نقد و بررسی هتل آپارتمان فیروزه توس مشهد به قلم مرتضی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

ابعاد هتل مناسب و دارای صبحانه سرو سرویس خوبی میباشد

ویژگی هتل

 دسترسی عالی امکانات مناسب ،پرسنل مودب و خوب

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

 دیدی عالی به حرم امام رضا

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 به تمام کسانی که میخواهند به مشهد سفر کنند و زائر امام رضا میباشند

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

 زمان عید و تابستان

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 قیمت عالی نسبت به امکانات

سایر موارد

 با سایت هتلیار میشود خیلی تخفیف گرفت