نقد و بررسی مهمانسرای جهانگردی داران به قلم بنفشه شیرازی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

هتل جهانگردی در بلوار اصلی داران قرار داد.بسیار پیدا کردن ان اسان است

ویژگی هتل

بسیار ساده.قدیمی اما تمیز است اتاقی که به ما دادند بسیار راحت بود

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

متاسفانه رستوران ویا جایی برای تفریح به ان شکل نداشت.وبسیار محدود بود

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

کسانی که به طبیعت علاقه مند هستند وطالب ا رامش داران می تونه جای خوبی برای انها باشه

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

بهتر وقت تابستان است.که مزراع سبزهستند و طبیعت. سرسبز هست

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

کاملا مناسب بود