نقد و بررسی هتل پارسیان کوثر تهران به قلم ابراهیم


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

 هتل کوثرتهران،به امکانات ولوازم وتجهیزات،بیش ازحدانتظار،مجهزمی باشد.ورودی هتل باسنگفرش های بسیارزیباولابی ساده ودرعین حال بسیارقشنگ باسقف تزیین شده به سبک معماری سنتی،توجه مسافرین رابه خودجلب می کند.کلیه اطلاعات موردنیاز،ازطریق بروشورهای واقع دراتاق،دراختیارمسافرین قرارداده می شود.نور ،رنگ سقف وکاغذدیواری هاوسایروسایل تعبیه شده دراتاق،به مسافرین،آرامش خاصی می دهد.

ویژگی هتل

هتل کوثرتهران دربهترین موقعیت ممکن(میدان ولی عصر)،قراردارد.دسترسی به مراکزاداری،بانکها،پمپ بنزین،مراکزدرمانی،مراکزخریدمتنوع ،مراکزتفریحی وپارک هاومترو و...خیلی آسان است.ازدیگرویژگی بارزهتل،رفتاربسیارخوب پرسنل می باشد.کیفیت غذاهانیزدرحدعالی و رستوران سنتی هتل هم دیدنی است.

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

 پارک دانشجو وتآترشهر درنزدیکی هتل واقع درچهارراه ولی عصر،پارک لاله دربلوارکشاورز(نزدیک به هتل)وانواع رستورانهای سنتی وغیرسنتی دراطراف هتل وجوددارد.

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

استفاده ازاین هتل را به کلیه هموطنان پیشنهادمی کنم.

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

درموردزمان سفر، توصیه خاصی ندارم.

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 قیمت هتل به تناسب امکانات موجود ورعایت کیفیت درهتل،مناسب می باشد.

چگونه حداقل قیمت را پرداخت نماییم

 به شمااطمینان می دهم بایک باراقامت درهتل کوثرتهران،جزو مشتریان دایمی آن خواهیدشد.

سایر موارد

 ازطریق وب سایت "هتل یار"می توان ازتخفیف خیلی مناسب آن،بهره مندشد.