نقد و بررسی هتل استقلال تهران به قلم kamran


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

بر اساس شرایط ونیاز در مکان مناسبی قراردارد

ویژگی هتل

دارای ظاهری بسیار شیک وتا حدودی امروزی میباشد

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

با کمی تحمل وپیاده روی رستوران های مناسب وجود دارد

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

فقط برای کسانی که برای انجام کار اداری به تهران سفر مینمایند

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

در پائیز وزمستان

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

مناسب نمی باشد

چگونه حداقل قیمت را پرداخت نماییم

با استفاده از سایت هتلیار قیمت تفاوت فاحشی دارد