نقد و بررسی هتل لیپار چابهار به قلم حمید رضا طوسی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

بسار مناسب در منطقه آزاد و نزدیک دریا

ویژگی هتل

شیک و منظم

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

منطقه آزاد و دیدنیهای چا بهار

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

پاییز زمستان بهار

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

بسیار مناسب