نقد و بررسی مهمانسرای جهانگردی سنندج به قلم حمید رضا طوسی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

مکان عالی چشم انداز زیبا و اطاق های مناسب

ویژگی هتل

راحت و حرفه ای

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

دیدنیهای سنندج آبیدر ، بازار و ...

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

خانواده و کاری

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

هر 4 فصل

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

بسیار مناسب