نقد و بررسی هتل آپارتمان ماهان قم به قلم مهران


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

 هتل در ابعاد مهمانخانه دنج نزدیک حرم با توجه به مبلغ پرداختی هتل خوبی است

ویژگی هتل

 نزدیکی به حرم مزیت اصلی برخورد خب کارکنان سرویس صبحانه ساده

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 کسانی که با هزینه مناسب قصد سفر به قم را دارند

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 متناسب بود

سایر موارد

 در زمان غیر پیک بروید از حداقل قیمت برخوردار خواهید شد