خانه دبیرالملک؛ خانه فراغت تهرانی ها


در سراسر تهران خانه های قدیمی بسیاری وجود دارد که اکنون به تبدیل به میراث ملی و مکان های دیدنی شده اند. بیشتر این خانه ها به سبک معماری قاجار ساخته شده اند. یکی از معروف ترین خانه های به جای مانده از سبک قاجار در تهران، خانه دبیرالملک است. این خانه در قدیم متعلق به «میرزا محمد حسین خان فراهانی» بوده است. فراهانی در دوران قاجار مربی دستگاه مستوفی گری بوده است.

مستوفی های قاجار در واقع کسانی بودند که درآمدها و هزینه های دربار را بررسی کرده یا در واقع مسئولیت حساب و کتاب ها را بر عهده داشتند. مستوفی ها همچنین مسئول جمع آوری مالیات از بخش ها و اقشار مختلف نیز بودند و از مقام های مهم دربار قاجار محسوب می شدند.

خانه دبیرالملک قدمتی ۱۴۰ ساله دارد و در اواسط دوران قاجار در محله «باغ امین» تهران بنا شده است. این خانه همچنین در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید است.

اکنون این خانه به عنوان نخستین خانه فراغت پایتخت فعالیت می کند. در بخش زیرین این ساختمان یک اتاق فرار محلی برای بازی های معمایی با استفاده از ابزارهای مختلف وجود دارد. اتاق نشیمن این خانه اکنون مکانی برای برگزاری نمایشنامه خوانی است. در بخش های دیگر این ساختمان می توانید اتاق های تنهایی، بازی، موسیقی و سینمای دو نفره را مشاهده کنید.