غار باستانی جذاب و شگفت انگیز چهل خانه


در شمال شرق آبپخش در شمال سعدآباد از توابع برازجان بوشهر رشته کوهی قرار دارد که رودخانه شاپور در بین صخره های سنگی آن جریان دارد. در ارتفاعات این کوه در دو سمت کمرکش صخره ها تعداد زیادی اتاقک کوچک شبیه به غارهای صخره ای و حجاری شده وجود دارد که مجموعه بسیار زیبایی را تشکیل داده و به چهل خانه معروف است و یکی از جاذبه های گردشگری شهر دیدنی بوشهر است.

چهل خانه همانطور که از نامش پیدا است به معنی وجود چهل خانه در این مکان است. گفته می شود که چهل خانه به معنای چله خانه نیز هست که مرتاضان و زاهدان در آن زندگی می کردند. مطالعاتی بر روی غار چهل خانه انجام شده که ممکن است این نوع اتاقک ها از نوع دخمه های تدفین دوران ماد و ساسانی باشد.

 

 

دخمه ها یا اتاقک های سمت راست رودخانه به صورت مجتمع در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و تعداد آنها از اتاقک های سمت چپ رودخانه بیشتر است. دخمه یا اتاقک های سمت چپ رودخانه هم تعدادشان کمتر و هم به صورت پراکنده قرار گرفته اند.

ایوان جلوی اتاقک ها محل عبور و یا نشستن و یا محلی برای دفاع بوده است. از هر راهرو به درون اتاقک و راهرو دیگر راههای حفاری شده است و نیز برای رسیدن به پایین و دسترسی به رودخانه پلکان های مصنوعی از سنگ و گل دیده می شود.

اندازه های داخلی اتاقک های غار چهل خانه متفاوت است و در حال حاضر تنها 23 اتاقک آن سالم بر جای مانده و باقی آنها تخریب شده اند.